Privacy Policy

Dit is de website van The Green Wines
Ons vestigingsadres is Albert Cuyplaan 54, 3723 GM Bilthoven
Ons postadres is The Green Wines B.V., Albert Cuyplaan 54, 3723 GM Bilthoven
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 67099416

Ons B.T.W.-nummer is NL856830033B01

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij

  • uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
  • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
  • de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
  • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt
  • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren.
De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek)

  • om uw voorkeuren te registreren
  • om informatie te registreren die eigen is aan u,zoals de webpagina’s die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
  • om de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van uw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordtWe hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.


Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?


Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen

  • Per email: info@thegreenwines.com
  • Per brief: The Green Wines B.V., Albert Cuyplaan 54, 3723 GM Bilthoven